Telemedycyna Polska S.A. pełni rolę Całodobowego Telemedycznego Centrum Diagnostyki i Monitorowania w Kardiologii świadcząc kompleksowe usługi zdalnej diagnostyki kardiologicznej.

Zostajesz przekierowany do formularza dedykowanego Personelowi Medycznemu.
Aby przejść dalej, potwierdź, że jesteś pracownikiem medycznym.