Więcej informacji o wyniku EKG „Tachykardia”

Tachykardia bazuje na słowach „Tachy”, co oznacza szybko, i „Cardia”, co oznacza serce.

Tachykardia to częstosć uderzeń serca powyżej 100 uderzeń na minutę. W przypadku Kardia™, diagnoza tachykardii wskazuje na łagodną formę tachykardii nie spowodowaną migotaniem przedsionków, pomiędzy 100 a 140 uderzeniami na minutę. Normalny zakres tętna zależy od wieku i kondycji fizycznej.

Najczęstszą formą tachykardii jest tachykardia zatokowa, która jest normalnym wzrostem tętna. Szybkie bicie serca może być odpowiedzią organizmu na powszechne stany, takie jak niepokój, strach, odwodnienie, stres emocjonalny, wysiłek fizyczny, gorączka, leki, niektóre medykamenty, problemy z tarczycą lub niedokrwistość. Inne przyczyny tachykardii mogą być spowodowane chorobami serca lub innymi stanami wpływającymi na system elektryczny serca. Gdy serce bije szybko, możesz nie odczuwać żadnych objawów, lub możesz doświadczyć zawrotów głowy, omdleń, kołatania w klatce piersiowej, bólu lub ucisku w klatce piersiowej*, zamieszania lub duszności.

Leczenie tachykardii zależy od tego, co powoduje szybkie tętno, jak również od twoich objawów. W przypadku tachykardii zatokowej leczy się przyczynę tachykardii zatokowej, a nie tylko stan. Zaleca się ograniczenie spożycia kawy, alkoholu i tytoniu. Ciężką tachykardię można leczyć lekami, kardiowersją, ablacją radioczęstotliwościową lub operacją.

*Ból lub ucisk w klatce piersiowej to nagły przypadek medyczny. Skontaktuj się z lekarzem lub dzwoń pod numer 112, jeśli masz pytania lub obawy dotyczące jakichkolwiek objawów.

Więcej informacji o wyniku EKG „Nieczytelny”

Detektor szumów poinformuje cię, gdy nagranie jest „Nieczytelne”, ponieważ nie mogło być odczytane jako EKG, prawdopodobnie z powodu szumów sygnału i/lub nieprawidłowej techniki nagrywania. Może to być spowodowane szumami sygnału z powodu ruchu fizycznego, suchej skóry, zakłóceń elektrycznych lub innych źródeł. Aby spróbować rozwiązać problem z wynikami „Nieczytelnymi”, spróbuj się zrelaksować i nie ruszać, oprzyj ręce lub przenieś się do cichego miejsca.

Więcej informacji o wyniku EKG „Normalny”

Normalny wskazuje na normalny rytm zatokowy, normalne funkcjonowanie systemu elektrycznego serca. W przypadku Kardia™, diagnoza „Normalny” wskazuje na regularny rytm zatokowy z tętnem od 50 do 100 uderzeń na minutę.

Serce pompuje krew do płuc i do wszystkich tkanek ciała za pomocą serii dobrze zorganizowanych skurczów dwóch górnych komór (przedsionków) i dwóch dolnych komór (komór).

Aby serce funkcjonowało poprawnie, cztery komory muszą bić synchronicznie. Normalny wskazuje, że sygnały elektryczne sterujące sercem występują normalnie, zaczynając od góry serca (z obszaru zwanego „węzłem zatokowym”) i następnie podróżując w dół do komór.

Termin „arytmia” odnosi się do każdej zmiany z normalnej sekwencji impulsów elektrycznych.

Choroba serca i zawał serca mogą wystąpić przy normalnym rytmie zatokowym. Skontaktuj się z lekarzem lub dzwoń pod numer 112, jeśli masz pytania lub obawy dotyczące jakichkolwiek objawów.

Dowiedz się więcej o wyniku EKG 'Możliwe migotanie przedsionków’

Termin „migotanie przedsionków” opiera się na słowach: przedsionek, czyli górna część serca, oraz fibrillatio, co oznacza drżenie.

Migotanie przedsionków to nieregularne bicie serca (arytmia). W przypadku Kardia™ wykrycie migotania przedsionków wskazuje na nieregularny rytm serca przy dowolnej częstotliwości tętna. Migotanie przedsionków może prowadzić do powstawania skrzepów, udarów, niewydolności serca i innych powikłań związanych z sercem. Normalnie serce kurczy się i rozluźnia w regularnym rytmie. W migotaniu przedsionków górne komory serca (przedsionki) biją nieregularnie, co może prowadzić do powstawania skrzepów krwi. Jeśli skrzep oderwie się, dostanie się do krwiobiegu i zablokuje tętnicę prowadzącą do mózgu, może dojść do udaru. Około 15-20% osób, które doznają udarów, miało migotanie przedsionków. Ryzyko powstawania skrzepów jest powodem, dla którego pacjenci z tą chorobą często są leczeni lekami przeciwzakrzepowymi. Nieleczona arytma jest związana z pięciokrotnie zwiększonym ryzykiem udaru.

Czynniki ryzyka migotania przedsionków to: zaawansowany wiek, wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, spożycie alkoholu, historia rodziny, bezdech senny, problemy z tarczycą i cukrzyca.

Czasami ludzie z migotaniem przedsionków w ogóle nie odczuwają objawów. Inni mogą doświadczać zmęczenia, szybkiego bicia serca, kołatania lub uderzeń w klatce piersiowej, zawrotów głowy, duszności, lęku, słabości, omdleń, dezorientacji, pocenia się lub bólu w klatce piersiowej lub ucisku.*

Leczenie migotania przedsionków zależy od ryzyka udaru i objawów. Wiele pacjentów będzie musiało przyjmować leki przeciwzakrzepowe (antytrombotyczne), które leczą i zapobiegają powstawaniu skrzepów, które mogą prowadzić do udaru. Dodatkowe leki mogą być przepisane, aby zwolnić tętno serca lub przywrócić normalny rytm serca. Pacjentom z migotaniem przedsionków zaleca się regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę dla serca, kontrolowanie wysokiego ciśnienia krwi, unikanie nadmiernego spożycia alkoholu i kofeiny, niepalenie, kontrolowanie cholesterolu i utrzymanie zdrowej wagi. Wszystkie te cele pomagają również w zapobieganiu chorobom serca. Wreszcie, istnieją inwazyjne zabiegi (elektryczna kardiowersja, ablacja cewnikowa lub chirurgiczna), które mogą przywrócić normalny rytm serca.

*Ból w klatce piersiowej lub ucisk to sytuacja awaryjna. Skontaktuj się z lekarzem lub służbami ratunkowymi, jeśli masz pytania lub obawy dotyczące jakichkolwiek objawów.

Dowiedz się więcej o wyniku EKG 'Bradykardia’

Bradycardia opiera się na słowach Brady oznaczających wolne i Cardia oznaczających serce.

Bradycardia to częstość akcji serca mniejsza niż 50 uderzeń na minutę. W przypadku Kardia™, stwierdzenie bradykardii wskazuje na łagodną formę bradykardii nie spowodowaną migotaniem przedsionków, w zakresie od 40 do 50 uderzeń na minutę. Normalny zakres częstości akcji serca zależy od wieku i kondycji fizycznej; na przykład, tętno poniżej 50 uderzeń na minutę może być normalne u zdrowych dorosłych i sportowców oraz podczas snu. Chociaż bradykardia może być normalna, może być również spowodowana chorobą tarczycy, bezdechem sennym, niektórymi lekami lub uszkodzeniem tkanki sercowej spowodowanym chorobą serca lub procesem starzenia. Gdy serce bije zbyt wolno, możesz nie odczuwać żadnych objawów lub możesz doświadczyć zawrotów głowy, bólu w klatce piersiowej lub ucisku*, braku energii lub duszności. Leczenie bradykardii zależy od tego, co powoduje wolne bicie serca, a także od objawów. Łagodna bradykardia bez objawów zwykle nie wymaga leczenia. Bradykardia może być leczona lekami lub poprzez dostosowanie obecnych leków. W przypadku ciężkiej bradykardii może być zalecany rozrusznik serca, który jest małym urządzeniem wszczepianym pod skórą, które może przyspieszać tętno serca w razie potrzeby.

*Ból w klatce piersiowej lub ucisk to sytuacja awaryjna. Skontaktuj się z lekarzem lub służbami ratunkowymi, jeśli masz pytania lub obawy dotyczące jakichkolwiek objawów.

Co oznacza wynik EKG ‚Niesklasyfikowany’?

Gdy migotanie przedsionków nie jest wykryte i Twoje EKG nie mieści się w algorytmicznych klasyfikacjach 'Normalne’, 'Bradykardia’ lub 'Tachykardia’, wynik jest oznaczany jako 'Niesklasyfikowany’.

Wynik 'Niesklasyfikowany’ może być spowodowany innymi arytmią, niezwykle szybkim lub wolnym tętnem serca, słabą jakością nagrania lub po prostu wykraczaniem poza granice naszych algorytmicznych wymagań, aby zostać nazwanym jednym z naszych innych wyników.

Zawsze masz możliwość udostępnienia swojego EKG lekarzowi lub profesjonaliście medycznemu lub przesłania go do przeglądu przez klinicystów bezpośrednio z aplikacji Kardia, aby zostało przeanalizowane przez zespół ludzkich klinicystów.