Akcja społeczna TELESERCE, czyli jak telemedycyna może służyć Wam na co dzień?

Dla pacjentów, by wiedzieli jak to działa i co mogą zyskać

dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy, współzałożycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Lekarz kardiolog, autorka i współautorka prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Członek polskich i zagranicznych towarzystw z zakresu kardiologii w tym PTK oraz ESC.

„W codziennej praktyce klinicznej opiekuję się pacjentami, którzy mimo początkowych obaw stają się coraz bardziej otwarci na różne rozwiązania telemedyczne. Z moich obserwacji wynika jednak, że wiedza o poszczególnych narzędziach nie jest dobrze rozpowszechniona. Po jakie rozwiązania warto sięgać w danym przypadku i jak z nich właściwie korzystać – nie jest dla chorych jasne. Edukacyjna kampania wyjaśniająca, czym jest i jak działa telemedycyna, wydała nam się wprost niezbędna.”

Dla naszych pacjentów, by mieli dostęp do technologii, która daje szansę na zdrowie i życie

Marzena Krawiec - wiceprezes spółki Telemedycyna Polska:

„Kolejnym krokiem dla zwiększenia świadomości z korzyści jakie niesie telemedycyna i nasze usługi, także te z których mogą korzystać pacjenci MójKardiolog.pl, jest zaangażowanie się spółki Telemedycyna Polska jako Partnera i Sponsora społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej „TeleSerce -Serce pod kontrolą”. To inicjatywa Organizacji Pacjenckich: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca oraz Fundację E-zdrowie. Kampania ma na celu podnoszenie wiedzy w zakresie wykorzystania różnych form telemedycznych i szeroko rozumianego e-zdrowia wśród osób chorujących na schorzenia serca i naczyń. Długofalowym celem kampanii jest opracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie wprowadzenia rozwiązań telemedycznych do kanonu świadczeń gwarantowanych, jak i uświadomienie społeczeństwu i decydentom, że wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań telemedycznych jest doskonałą formą opieki na pacjentami z chorobami kardiologicznymi, w tym umożliwia optymalizację farmakoterapii, znacząco podnosi jakość i komfort życia.

Pomoc telemedyczna? Bezcenna!

dr Łukasz Pastwa z Oddziału Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, członek Rady Merytorycznej kampanii edukacyjnej „TeleSERCE – Serce pod kontrolą”:

„Czy nasz pacjent z zaburzeniami rytmu serca czuje się dobrze? Jak pracuje wszczepione mu urządzenie? W pozyskaniu tych informacji w czasie pandemii COVID-19 bardzo pomocne okazały się różne rozwiązania telemedyczne, w tym teleporady i telemonitoring urządzeń wszczepialnych. Nie mniej potrzebne będą po pandemii.”

Potrzebujesz wiedzieć więcej- wejdź na www.teleserce.com